1-Fındık dinsizdir.
2-Fındık imansızdır.
3-Fındık nikâhsızdır.
4-Fındık kitapsızdır.
5-Fındık namussuzdur.
6-Fındık işini bilirim de, yaparım da diyen delidir.
7-Fındık ilerisini görürüm de yaparım diyen zırdelidir.
8-Fındık malın olup ta kazanırsan ve satmayacak olursan yanlış yapmış olursun.
9-Fındık paran kadar mal alırsan ve hesaplı gidersen zarar etmesin.
10-Fındıktan korkmayan Allah’tan da korkmaz.
11-Fındık hakkında konuşurken, başkalarını dinle fakat tatbik etme. Evvela kendi zekânı kullan.
12-Fındığın alış ve satışında fazla ısrar edersen, evvela malına, sonra da canına mal olur.